Novelty Cuines

Armaris

Armari amb portes batents B8 i B7

Dos models d’armari: la sèrie B8, amb tirador; i la sèrie B7, amb tirador integrat a la porta.