Novelty Cuines

Avís legal

DADES DE NOVELTY CUINES

NOVELTY CUINES
Avda. Garraf, 2
08800 – Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Telèfon: 93 893 07 52
e-mail: info@noveltycuines.com

CIF: B-66011123
© Novelty Cuines. Vilanova i la Geltrú 2013. Tots els drets reservats.

INFORMACIÓ LEGAL SOBRE L’EMPRESA

Novelty Cuines (d’ara endavant «l’empresa» o «NOVELTY») és una societat de responsabilitat limitada inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 43733, foli 137, fulla B-436804.

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest document (d’ara endavant «Nota legal») té per objecte regular l’ús del lloc web que NOVELTY posa a la disposició del públic en la URL https://www.noveltycuines.com.

L’ús del lloc web per un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Nota legal.

ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Nota legal, i els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa forma, l’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Nota legal, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del lloc web a altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, espatllar les dades o els documents electrònics i altres que es trobin en el lloc web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals l’empresa presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes nomenats.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions, controls de tipus ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de NOVELTY o de tercers.

L’usuari es compromet a no fer mal ús de la informació, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, registres, programes i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del lloc web o dels serveis que ofereix.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest lloc web i tots els seus continguts, inclòs els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de NOVELTY o de tercers que li han autoritzat per al seu ús.

Tots els drets estan reservats.

L’accés a aquesta web està subjecte a les condicions següents:

NOVELTY no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través dels enllaços a sistemes externs.

NOVELTY no garanteix que el lloc web i el servidor esten lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir a aquest.

En cap cas les cookies, o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per a emmagatzemar informació que permeti identificar a la persona física usuària del lloc web.

No es permet, excepte en els casos en els quals NOVELTY ho autoritzi expressament, establir enllaços des de portals o webs de tercers a pàgines de l’empresa diferents de les pàgines públiques del seu portal, accessibles a partir de l’adreça URL https://www.noveltycuines.com, o a la qual la substitueixi en el futur; tampoc no es permet presentar les pàgines web de l’empresa o la informació que contenen dins de marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de NOVELTY per la utilització del lloc web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del lloc web i l’empresa està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar per les accions de l’usuari.

L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra NOVELTY basada en la utilització del lloc web per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà tot el cost i les indemnitzacions que es reclamin a l’empresa amb motiu de reclamacions o d’accions legals.

Responsabilitat de NOVELTY pel funcionament del web

NOVELTY exclou qualsevol responsabilitat que es pugui derivar per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a NOVELTY.

Així mateix, NOVELTY s’exonera de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o en Internet, com també dels danys causats per terceres persones per intromissions il·legítimes fora del control o l’empresa.

Responsabilitat de NOVELTY per enllaços

NOVELTY declina tota responsabilitat respecte de la informació que hi hagi fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar l’usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret.

NOVELTY s’exonera de tota responsabilitat del funcionament dels enllaços, del resultat obtingut a través dels enllaços comentats, de la veracitat i licitud del contingut o de la informació al fet que es pugui accedir així com dels perjudicis que puguin sofrir l’usuari en virtut de la informació trobada en el web enllaçat.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o execució d’aquesta Nota legal s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, NOVELTY i l’usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pugui esdevenir-se. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, NOVELTY i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.