Reforma amb cuina d’exposició

Reforma integral d’un habitatge destinat a lloguer. En aquest cas, s’ha tingut en consideració l’ús de materials de preus assequibles.

S’han tirat parets per aconseguir un espai més diàfan, i s’ha hagut de substituir el terra existent per un nou, ja que s’ha fet tot el clavegueram nou, però hem fet la reforma procurant no perdre l’encant de l’arquitectura de la casa i ressaltant algun element com la paret i les bigues.

Hem adaptat també, una cuina d’exposició per reduir costos, modificant i demanant algun moble, però aconseguint un molt bon preu per una cuina de gran qualitat que ajuda a donar valor a l’habitatge i així mateix, aconseguir un millor preu de lloguer o venda.

Demana pressupost sense compromís

Sol·licitar pressupost gratuït